آدرس:

  • میدان نیاوران، شمال کاخ نیاوران، سه راه کاشانک، خیابان نصیر آبادی، مجموعه ورزشی کاخ نیاوران
  • ۰۲۱۲۶۶۵۶۳۴۹

ایمیل:

مدرسه بسکتبال

با ما در ارتباط باشید

تماس با ما