مرکز آموزش بسکتبال آینده سازان فعالیت خود را از دو دهه قبل آغاز و فراتر از شیوه های سنتی وقت بسکتبال آن بر همه با برخوردار است از اسلوپ صحیح آموزش آخرین یافته های خود را با تشکیل کلاسهای آموزشی برای بازیکنان  و مربیا ن است همایش های باز آموزش برای مربیان ارائه داده و برنامه ریزی اجرا و نظارت از اهداف فهیم این مجموعه بوده است .

با مدیریت ما ایجاد یک مجموعه همگن دانش بنیان و دارای قوه ابتکار با قصد و نیت رشد روز افزون بسکتبال علمی کشور می باشد و در این راستا توانسته با اطلاع رسانی و آموزش در زمینه بسکتبال ، بدنسازی ، روانشناسی ، تغذیه طب ورزشی و استعدادیابی بصورت آکادمیک گامهای بلندی در جهت علمی کردن ورزش بسکتبال بردارد که حاصل آن راهیابد.

مدرسه بسکتبال آینده سازان
مدرسه بسکتبال آینده سازان

بیش از ۲۰ بازیکن به تیم های ملی و همچنین پرورش مربیان با دانش که جملگی مشغول به فعالیت در لیگ و باشگاه های ایران می باشند

این مرکز با طراحی برنامه قسمتهای پزشکی و ورزشی برای اولین بار کاربرد دستگاه های ورزشی را با کاربردهای پزشکی همگام نمود و امکان ذخیره سازی اطلاعات و سنجش و ارزیابی بازیکنان را فراهم ساخت و این بیانگر احترام مجموعه به ورزشکاران می باشد.

آینده سازان ید طولایی در گزینش و پرورش استعدادها و معرفی آنها به بسکتبال کشور داشته است و هم اکنون پیش قدم شده تا با ارائه بسته های آموزشی در قسمتهای مختلف ؛ تحول مثبتی را در روش آموزش بسکتبال بوجود آورد.چنین فعالیتی پیشینه ای طولانی نیازمند …….کارهای مشخصی ، همراه با ایجاد امکانات و ابزار و حضور متخصصان کار آزموده ، سنجشهای متعدد و ارزیابی دقیق در کلیه ابعاد می باشد.

چشم انداز مرکز :

برترین مرکز ارائه خدمات فرهنگی ورزش در سطح آموزش بسکتبال کشور و ارتقاء سطح علمی بازیکنان پیشرو در بنظر گیری اسلوب صحیح آموزش و سازمان دانش بنیان و در آمد زا