درباره مرکز عالی آموزش بسکتبال آینده سازان

مرکز عالی آموزش بسکتبال آینده سازان فعالیت خود را از دو دهه قبل آغاز و فراتر از شیوه های سنتی وقت بسکتبال آن برهه از زمان؛ با برخورداری  از روش صحیح آموزش، آخرین یافته های خود را با تشکیل کلاس های آموزشی برای بازیکنان و برگزاری همایش های باز آموزش برای مربیان ارائه داده و برنامه ریزی، اجرا و نظارت از اهداف فهیم این مجموعه بوده است.

مدرسه بسکتبال آینده سازان
مدرسه بسکتبال آینده سازان

ماموریت مرکز عالی آموزش بسکتبال آینده سازان

ایجاد یک مجموعه همگن، دانش بنیان و دارای قوه ابتکار با قصد و نیت رشد روز افزون بسکتبال علمی کشور می باشد و در این راستا توانسته با اطلاع رسانی و آموزش در زمینه بسکتبال ، بدنسازی ، روانشناسی ، تغذیه، طب ورزشی و استعدادیابی بصورت آکادمیک گام های بلندی در جهت علمی کردن ورزش بسکتبال بر دارد که حاصل آن راهیابی بیش از ۲۰ بازیکن به تیم های ملی و همچنین پرورش مربیان با دانش، که جملگی مشغول به فعالیت در لیگ و باشگاه های ایران می باشند.

مرکز عالی آموزش بسکتبال آینده سازان با طراحی برنامه آزمون های پزشکی و ورزشی برای اولین بار کاربرد دستگاه های ورزشی را با علوم پزشکی همگام نمود و امکان ذخیره سازی اطلاعات، سنجش و ارزیابی بازیکنان را فراهم ساخت.

این موضوع بیانگر احترام مرکز عالی آموزش بسکتبال آینده سازان، به ورزشکاران و فراگیران می باشد.

مرکز عالی آموزش بسکتبال آینده سازان پیشینه قوی در گزینش و پرورش استعدادها و همچنین معرفی آنها به بسکتبال کشور داشته است.

هم اکنون مرکز عالی آموزش بسکتبال آینده سازان پیش قدم شده تا با ارائه بسته های آموزشی در سطوح مختلف ؛ تحول مثبتی را در روش آموزش حرفه ای و علمی بسکتبال بوجود آورد.

مدرسه بسکتبال آینده سازان
مدرسه بسکتبال آینده سازان
مدرسه بسکتبال آینده سازان
مدرسه بسکتبال آینده سازان

چشم انداز مرکز عالی آموزش بسکتبال آینده سازان

برترین مرکز ارائه خدمات ورزشی در سطح آموزش بسکتبال کشور و ارتقا سطح علمی بازیکنان؛ پیش رو در به کاری گیری اصول صحیح آموزش و سازمان دانش بنیان و درآمد زا

شرایط ثبت نام :

۱- تکمیل فرم های پرسشنامه فردی و گواهی پزشکی دال بر صحت مزاج
۲- دارا بودن کارت بیمه ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران جهت حوادث احتمالی بازیکنان
۳- نظر به صدور کارت بیمه ورزشی، مرکز در قبال آسیب دیدگی ورزشکار در حین تمرینات هیچگونه مسئولیتی نداشته و فقط ملزم به ارائه گزارش حادثه جهت ارائه به فدراسیون پزشکی ورزشی می باشد. لذا ولی  ورزشکار موظف است فرم تعهد نامه را قبل از شروع تمرینات امضاء نماید.
۴- کلیه هزینه های ایاب و ذهاب به عهده ورزشکار می باشد.
۵- واریز شهریه قبل از شروع کلاسها و ترم جاری الزامیست .
۶- مرکز موظف است امکانات ورزشی از قبیل جذب مربی ، زمین ، توپ و لوازم کمک آموزشی را مهیا نماید.
۷- البسه ورزشی جهت تمرین (لباس دو رو) به عهده بازیکن می باشد.

مدرسه بسکتبال آینده سازان
مدرسه بسکتبال آینده سازان

منشور اخلاقی:

۱- کلیه اعضاء مرکز عالی آموزش بسکتبال آینده سازان موظف به رعایت منشور اخلاقی ، رعایت شئونات اخلاقی و موازین شرعی و عرفی و احترام به کلیه قوانین هستند.
۲- از کلیه قوانین ، مقررات و دستور العمل و آئین نامه های مرکز عالی آموزش بسکتبال آینده سازان تبعیت می نمایم.
۳- تعهد و تلاش جوانمردانه کلیه اعضای مرکز عالی آموزش بسکتبال آینده سازان جهت تحقیق اهداف پیش رو
۴- ایجاد نظم، انضباط و آرامش در محیط ورزشی و خارج از آن ، صداقت در گفتار، کردار و متانت رفتار با یکدیگر و سایرین
۵- تلاش در جهت توانمدسازی مجموعه با جذب افراد مستعد در چارچوب قانون و اهداف مرکز عالی آموزش بسکتبال آینده سازان
۶- ارتقا روحیه کار گروهی ، تقویت وحدت، همدلی و داشتن مرام و منش پهلوانی در داخل و خارج از زمین ورزش
۷- سوگند یاد می کنم منافع ملی بویژه منافع مرکز عالی آموزش بسکتبال آینده سازان را بر منافع شخصی در هر شرایطی ترجیح دهم
۸- وجود تبعیض به هر نوع و هر شکل را مذموم دانسته و با تمام وجود با آن مبارزه می نمایم
۹- کلیه مدیران و مربیان بر این باورند عزت ، احترام و تکریم مشتریان از مهم ترین مسئولیت ایشان است. تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و ارتقاء جایگاه ورزشی مراجعان در فر آیند آموزش و ارتباطات متقابل می نمایند.
۱۰- حفظ اسرار و عدم ارائه اطلاعات درون سازمانی به بیرون از سازمان

چارت سازمانی مرکز عالی آموزش بسکتبال آینده سازان

مدرسه بسکتبال آینده سازان