ویژگی های مرکز عالی آموزش بسکتبال آینده سازان

مرکز عالی آموزش بسکتبال در به کارگیری متد آموزش از اصول علمی و عملی و تبعیت می کند و از آخرین متولوژی آموزش برای یادگیری بسکتبال توسط مربیان مجرب و کار آزموده بهره می برد.

مبنای ورود مربیان به مرکز ؛ بررسی پیشینه و عملکرد ایشان در کار آموزش می باشد و قبل از شروع ترم کلیه مربیان می بایست کلینیک های یکسان سازی آموزش را گذرانده و گواهی شرکت در کلاس را دریافت نمایند و پس از هر جلسه تمرین گزارش عملکرد را به دفتر مرکزی ارسال نمایند تا مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرد.

فراگیران قبل از ثبت نام می بایست فرم پیش ثبت نام را تکمیل و ظرف مدت ۷۲ ساعت مسول مربوطه پس از بررسی تاییدیه ثبت نام را ارسال و می تواند ثبت نام نماید پس از ثبت نام فراگیر خود را به مربیان تعیین سطح معرفی و در ترم مورد آماده آموزش می شود. برای مبتدیان ۶ ترم طراحی گردیده است ، یکی از مهمترین اصول در نحوه آموزش ؛ نحوه آموزش تکنیکها و مهارتهای پایه و اساسی بسکتبال می باشد

به مراتب می توان گفت مبانی دقیق در زیر ساختها و رو ساختهای مطالب آموزشی که موجب درک فراگیر و چگونگی کاربرد آنها در بازی بسکتبال منظور می گردد.

هر ترم ۲۴ جلسه و هر جلسه ۹۰ دقیقه تنظیم گردیده است.

بخش ترکیبات بدن ، ارائه جزوات و لوح های فشرده آموزش به فراگیران در طی تر ؛ برگزاری آزمون و مهارتهای آموزش داده شده و ارئه گواهینامه جهت ارتقاء ترم بالاتر و تهیه شناسنامه ورزشی برای هر فراگیر که چنانچه مقطحی قادر به حضور در کلاس آموزشی را نداشت ، پس از بازگشت آموزش را در کلاس و ترم مورد نظر ادامه دهد.

برگزاری کلینیک های مربیگری برای مربیان و ارائه مقالات مفید و تخصصی در ابعاد بسکتبال ، بدنسازی ، تغذیه و پزشکی ورزشی از دیگر ویژگیهای مرکز عالی آموزش بسکتبال آینده سازان می باشد که این مرکز را از سایر مرکز های آموزشی متمایز نموده است.