سوالات شما از مرکز عالی آموزش بسکتبال آینده سازان

۱-پدر و مادر می بایست چه انتظاراتی از مربی داشته باشند؟

یکی از پرسش هایی که ذهن والدین را همواره به خود مشغول می کند این است که آیا مربی فرزندم کارش راخوب انجام می دهد؟ درحالی که داشتن معیاری برای ارزیابی خود مساله ای دیگراست. پرسش و پاسخ های زیرمی تواند این ارزیابی را آسانتر سازد.

اینگونه مربی ها نشانه هایی دارند که عبارتند از: فریاد زیاد زمان انجام تمرینات، مربی حین انجام مسابقات مدام درحاشیه طولی زمین درحال حرکت است، تنها از بازیکن های قوی درمسابقات استفاده می کند و مجبور است درطی برگزاری مسابقات مدام بازیکنان را روحیه بدهد و درانتها ازبازیکنان می خواهد هرکاری برای برد انجام دهند و به هرقیمتی برنده شوند. به بیان دیگر برای بازی ارزشی بالاتر از بازیکن قائل است.

اولین اصلی که مربی می بایست دراین زمینه مدنظرقراردهد این است که به هربازیکن یک توپ مجزا اختصاص دهد. قبل از شروع دوره آموزشی به روشی که فرزندتان با توپ کارمی کند خوب نگاه کنید تا بتوانید پس ازپایان هر دوره او را مقایسه کنید. به عنوان مثال، آیا در نحوه دریبل زدن او تغییری ایجاد شده است، آیا آموخته که زمان دریبل نباید به زمین نگاه کند، آیا می داند وقتی به وسط زمین رسید نباید با شتاب زدگی حلقه را هدف قرارداده و توپ را نباید در این نقطه به سمت حلقه پرتاب کند.

اگر این گونه است، بازیکنان نباید مدام به جای یادگیری درانتظار این باشند که شخص یا گروه بعدی از زمین بیرون بیای دتا آن ها بتوانند وارد زمین شوند. همچنین مربی می بایست قبل ازشروع کلاس طرح درس خود را آماده کرده باشد.

عوامل متعددی در رشد قد نقش دارند : قد پدر و مادر ، تغذیه ، ساعت خوابیدن ، ورزش صحیح با امکانات و زمین استاندارد جهت جلوگیری از بسته شدن صفحات رشد کودکان به طور کلی ورزش بسکتبال قد را بلند نمی کند بلکه بلند قامتان روی به ورزش بسکتبال می آورند.

فرزند شما باید در پایان تمرین خسته شود، اما نه بی حوصله و افسرده. فرزند شما با شرکت درجلسات آموزش بسکتبال روحیه بهتری پیدا کرده ونه تنها از نظر جسمی و روحی قوی ترشود بلکه می بایست سرعت عمل او نیز بالا رود.

از او بپرسید، و اگر پاسخ مثبت است، بپرسید به چه شکل. ممکن است با خود بگویید من به عنوان پدر یا مادر او دانش کافی ازبسکتبال ندارم تابتوانم پاسخ او را ارزیابی کنم، اما اینگونه نیست، زیرا پاسخی که فرزند شما ارائه خواهد داد در مورد مهارت های پایه ای بسکتبال است و ارزیابی این پاسخ نیازی به دانش تخصصی پیچیده ای ندارد.

انضباط شخصی یکی از شش مهارت زندگی می باشد. فرگیران همواره باید نظم و انضباط ، صداقت ، ایمان ، بردباری ، اعتماد به نفس ، هوشیاری ، خلاقیت ، جدیت ، سعی و تلاش ، رفاقت و روحیه وفاداری تیمی مدنظر قرارداده و به آنها اهمیت دهند.

اهدافی که باید مدنظ رقرار گرفته شوند عبارتند از: آموزش مهارت های پایه ای با توجه به توانایی ها و نیازهای فرد، مشارکت دادن فرد در زمان انجام تمرینات با هرسطح از توانایی فردی، ایجاد فرصتی برای شادی وتفریح و آموزش بازی جوانمردانه همراه با حس مسئولیت پذیری.

بسکتبال آموزحق دارد علاوه برآموزش توسط مربی آگاه و به روز خود و شرکت درمسابقات مناسب سنش به عنوان یک نونهال یا نوجوان و نه یک بالغ، در محیطی سالم احساس امنیت کند، خوش بگذراند وهمچنین مورد احترام واقع شود.

مربیان مرکز به مسائل روانشناختی کودکان اهمیت داده و از توهین ، تحقیر و تمسخر فراگیران به شدت اجتناب می کنند، حتی تنبه ورزشی مثل شنا رفتن .

پس از گذراندن شش ترم در مرکز عالی آموزش بسکتبال آینده سازان ، شما می توانید با استفاده از مهارتهای اساسی و پایه بسکتبال که فراگرفته اید ، بسکتبال را با تسلط بازی کنید و از آن لذت ببرید.

شما از مرحله مقدماتی شروع کرده و گام به گام و قدم به قدم مراحل آموزش تکنیکی و تاکتیکی را پشت سر می گذرانید و پس از موفقیت در هر ترم گواهینامه دریافت می کنید.

با توجه به دارا بودن شناسنامه ورزشی و جایگاه و آخرین ترم گذرانده شده ، از هر زمان که مایل بودید می توانید ادامه دهید.

با توجه به دو جلسه تمرین در طول هفته و اهمیت این مرکز به اخلاق و تحصیل فراگیران و نظر به دانشگاهی بودن ورزش بسکتبال ، تاکید می کنیم بسکتبال را به عنوان مهمترین تفریح در کنار درس دنبال نمایند.