شروع ترم تابستان پسران و دختران

۱- ثبت نام

ثبت نام برای کلیه افراد و علاقمندان به رشته بسکتبال که تمایل به گذراندن دوره های پیشرفته و ترمیک مرکزعالی آموزش بسکتبال آینده سازان هستند آزاد و قابل اجرا می باشد.

۲- تکمیل فرم پیش ثبت نام

اولین قدم برای ثبت نام در مرکزعالی آموزش بسکتبال آینده سازان تکمیل فرم ثبت نام با توجه به سوالات برای افرادی که بسکتبال بازی نموده اند و یا کسانی که می خواهند تازه شروع به فراگیری نمایند.

تکمیل فرم پیش ثبت نام

۳- تماس از طرف مرکزعالی آموزش بسکتبال آینده سازان با فراگیر

دراین مرحله با توجه به تکمیل فرم پیش ثبت نام ، مرکزعالی آموزش بسکتبال آینده سازان با فراگیر گرامی تماس گرفته و زمان تست ها ی ارزیابی را با توجه به زمان تمرین و سالن شهر مذکور هماهنگ می نماید.

۴- معرفی فراگیر به مربیان برای ارزیابی

با توجه به گذراندن مرحله قبل پرونده فراگیر را در اختیار مربیان قرار گرته و فراگیر باید خود را در جلسه تمرین حاضر شده و به مربی معرفی نماید و با توجه به اطلاعاتی که از قبل در اختیار مرکزعالی آموزش بسکتبال آینده سازان گذاشته شده است مورد ارزیابی و تست قرار می گیرد.

۵- تعیین سطح

پس از گذراندن ارزیابی و آزمون های پیکر سنجی ، مربیان و کارشناسان مرکزعالی آموزش بسکتبال آینده سازان فراگیر را تعیین سطح نموده و در ترم مورد نظر معرفی می نماید.

۶- تکمیل فرایند ثبت نام

با توجه به شهر و سطح آموزش در ترم مرکزعالی آموزش بسکتبال آینده سازان فراگیر باید فرایند ثبت نام را تکمیل نماید .

۷- تحویل لباس و لوازم آموزشی

در اولین جلسه شروع تمرین لباس تمرین و جزوات آموزشی به فراگیر تحویل داده می شود ، فراگیر موظف است با لباس مخصوص تمرین مرکزعالی آموزش بسکتبال آینده سازان در کلاسها حاضر شود.

۸- شروع کلاس و گذراندن دوره های ترمیک مرکزعالی آموزش بسکتبال آینده سازان

در این قسمت فرایند ثبت نام تکمیل شده است و ادامه اطلاعات و ارزیابی و پیکر سنجی فراگیر در طول کلاس ها توسط مربیان انجام می پذیرد.

۹- دریافت گواهینامه پایان دوره

با گذراندن دوره های ترمیک تمرینات و پس از ارزیابی فراگیر مفتخر به دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر از مرکزعالی آموزش بسکتبال آینده سازان می باشد.