مدرسه بسکتبال

سینا مقدم فر
پست: بازیکن

مقطع تحصیلی: ابتدایی

شهر: تهران

پست الکترونیک: info@asbasket.com

مدرسه بسکتبال

اردشیر خلج بیگی
پست: بازیکن

مقطع تحصیلی: ابتدایی

شهر: تهران

پست الکترونیک: info@asbasket.com

مدرسه بسکتبال

سینا مقدم فر
پست: بازیکن

مقطع تحصیلی: ابتدایی

شهر: تهران

پست الکترونیک: info@asbasket.com