مقطع و رشته تحصیلی:

سمت : مربی

شهر : تهران

پست الکترونیک :

مربی و ناظر فنی فدراسیون بسکتبال

سوابق و مسولیت ها

 • ازسال ١٣۵۵دراموزش وپرورش دبیر ورزش دبیرستان های تهران بودم وعناوین ذیل راداشته ام
 • ٩سال مربی تیم های نوجوانان و جوانان بودم
 • در حالی که مربی درجه یک بودم از سال١٣۶۵در بخش داوری فعال شدم
 • داور مسابقات لیگ کشوری
 • به عنوان ناظر فنی فدراسیون بسکتبال در مسابقات حضور داشتم
 • پنج سال به عنوان دبیر انجمن بسکتبال اموزشگاه های کشور
 • هفت سال رییس انجمن بسکتبال اموزشگاه های استان تهران خدمتگزار بسکتبال بودم
 • مربیگری وداوری بسکتبال با ویلچر، مربیگری وداوری رشته های شنا، نجات غریق، والیبال، هندبال، فوتبال، پینک پنگ، پزشکی ورزشی
 • یک سال به عنوان سرپرست تیم مهرام که برای اولین باردر لیگ برتر حضور داشت

 

سوابق و افتخارات

  • پنج بار عنوان قهرمانی و دو بار عنوان نایب قهرمانی با تیم مهرام تهران
پرویز کایدپور

تصاویر