بازیکنان (کودکان) چگونه و با چه کسی مسافرت خواهند کرد؟

بازیکنان چگونه و با چجه کسانی مسافرت خواهند کرد

 

بازیکنان (کودکان) چطور و با چه کسی مسافرت خواهند کرد؟

 

 

چطور و با چه کسی مسافرت خواهند کرد؟
اگر شب می مانند کجا و چه وقت غذا می خورند و می خوابند؟
آیا شماره تلفن برای تماس در مواقع اضطراری وجود دارد یا نه ؟ تجربه می گوید که اگر شما به کسی که مسافرت رفته تلفن بزنید بهتر است بنابراین از کودکان انتظار نداشته باشید به شما تلفن بزند.
مسئولیتهایی برای والدین :

معمولا مسئولیتهایی برای والدین وجود دارند که می توانند در یک باشگاه خوب داشته باشند:
• منشی باشگاه
• معاون حمل و نقل
• ناظر غذا
• مسئول زمان
• سر دبیر یا تهیه کننده بروشور

 

Instagram

 

آسیب های عمومی در ورزش بسکتبال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.